Covid-19

Rutiner och åtgärder

Vi följer FHMs rekommendationer gällande Covid-19.

Vi har noggranna rutiner för städning och desinficering av ytor i väntrum, gym och på toaletter. Städning sker dagligen samt mellan behandlingar för att förhindra smittspridning.

Din trygghet

Vill du undvika att träffa någon i väntrummet kan du vänta i trapphuset eller utanför och be din terapeut ringa när kunden innan lämnat lokalen.

Våra gruppträningspass är låsta till max antal per pass för att vi ska kunna hålla avstånd.

Kom gärna med förslag eller synpunkter på förbättringar!

/ Terapeuterna på Osteopatlandslaget