Diskbråck

Diskbråck är en skada på en av mellankotsskivorna som finns mellan varje kota i ryggraden. Disken är en skiva som innehåller en geleformad vätska. Den fungerar som stötdämpning i vår kropp.

Ett diskbråck betyder att disken, delvis eller helt, gått sönder och trycker på närliggande strukturer i ryggraden. I vissa fall kan disken tryck mot nerver som går ut i ryggkanalen, eller ge symptom som ryggsmärta eller “ischias”-liknande smärta i säte och ben. Ischias uppstår till följd av trycket av nervrötterna ofta i kombination av inflammation av nerven.

Symptomen kan variera mycket från person till person. De flesta känner inget och märker inte ens att de har diskbråck, medan andra kan ha kraftig smärta som kräver läkemedelsbehandling.

Symptom: ryggsmärta, nacksmärta, utstrålande smärta i benet, stickningar och domningar i benen, tyngdkänsla i benen, rörelsesvårigheter i benen, försämrad ben- och fotkänsel, utstrålande smärta i armar och fingrar och utstrålande smärta i bröstkorgen.

Har du kraftig smärta och ned satt känsel i underliv och insida lår bör du ringa 1177.