MammaMageTräning är en specificerad aktiveringsträning av inre bålmuskulturen med syfte att få en bättre funktion i bålen och öka spänst i bindväven. Vårt fokus är att kroppen ska hitta tillbaka till den stabila kärna den behöver för optimal funktion och avlastning utan kompensationsmönster.

Under graviditeten har mjukvävnaden (muskler och bindväv) blivit tänjda och slackats för att skapa plats åt det växande barnet/-nen. Efter förlossningen är det den neuromuskulära aktiviteten (hjärna och muskel kontakten) vi behöver först återskapa. Därefter vill vi stärka dessa muskler så att de kan klara av att stabilisera kroppen i vardagen och sedan vid träning.

Inre bålmuskulturens funktion hos män och kvinnor kan även påverkas av inaktivitet och långvarig smärta och gynnas av att stärkas upp separat till annan träning.

Sandra erbjuder enskilda besök, workshop och två kurser; MammaMage samt Stark inre bål, läs mer.

Första besöket 55min läggs tid åt din historia om bl.a. hur graviditet och förlossningen varit, fysisk aktivitet, och eventuella besvär innan och efter. Därefter inleds undersökningen med hur magen och kroppen kan utföra vissa rörelser, specifikt känner på magen och om det finns en eventuell delning av magmusklerna, och hur den spontana aktiveringen är idag. Utifrån det guidar intill att du ska finna en gynnsam anspänning i de inre bålmusklerna i flera positioner utan kompensatoriska mönster. Besöket avslutas med att få med sig hem en till fyra övningar att träna på.

För dig som istället kommer med syfte att stärka djupa bålen för allmän hälsan eller smärtbekymmer anpassas anamnestagning efter det, annars är strukturen och tillvägagångssättet den samma. Övningarna väljs alltid ut efter individen och syfte/målsättning.

Vid återbesök -ca tre veckors intervaller – 40min, återkopplar vi hur det har gått samt förfinar och/eller utmanar aktiveringen via nya positioner och övningar med fokus är att stärka och utmana kroppen med komplexare övningar samtidigt som vi håller oss på hens nivå. Viktigast är att finna en bra aktivering i djupa magen och bäckenbotten, inte svårighetsgrad på övningen. 

Kan rekommendera att kombinera träning med behandling.

Konceptet MammaMage är skapat av naprapat Katarina Woxnerud för att hjälpa kvinnor att stärka magen inifrån och ut efter förlossning samt sprida information om varför det kan vara av vikt att ha denna mjuka men specifika tillvägagångs sätt.

Detta är ett sätt att komma igång efter en graviditet och förlossning, eller ländryggsbesvär, som är skonsam och bygger på hur kroppen fungerar. Du kan läsa mer på mammamage.se