Medicinsk massageterapi

Sandra Jansson – Medicinsk Massageterapeut

Medicinsk massageterapi är terapeutisk individanpassad mjukdelsbehandling för specifika besvär i rörelseapparaten, för att förebygga uppkomsten av besvär, samt för välbefinnande återhämtning.

Terapeuten har förutom en stor bredd av olika massagetekniker en grundlig utbildning inom basmedicin med fördjupad kunskap i ledanatomi och -dysfunktion, och kan även behandla ledspecifikt via manuell mobiliseringsteknik*. Behandling sker utifrån fynd och information som samlas in via anamnes, undersökning av ergonomi, rörelsemönster, ev. tester, samt från palpation av mjukdelar (muskulatur och bindväven) och leder. Behandlingen kan komplimenteras med hemövningar, råd om ergonomi och träningstips. 

* Manuell mobiliseringsteknik = med syfte att normalisera funktionen i en led med inskränkt rörlighet och dess led-nära strukturer muskler och bindväv. Det är en mjuk töjningsteknik där terapeuten för leden till dess existerande yttrerörelse (yttrebarriär) antingen påverkar man barriären passivt via lätt töjning eller aktivt via att patienteten aktivera led-nära muskulatur.