Migrän

Vanliga symptom

Det finns många olika typer av migrän. Det vanligaste symptomen är

  • Ensidig kraftig huvudvärk
  • Aura
  • Synrubbningar, ljud och ljuskänslig
  • Yrsel
  • Trötthet, koncentrationssvårigheter

De exakta mekanismerna till att man drabbas av migrän är forfarande oklara. Migränsjukdomen tycks engagera såväl nerver som blodkärl i huvudet.

Utlösande faktorer

Stress, spänningshuvudvärk, sömnrubbning, menstruation, hunger, väderomslag, starkt ljus, starka dofter, tyramin innehållande födoämnen (t.ex. ost, rödvin), alkohol, choklad, ansträngning, smärta, socker, sorbitol, xylitol.

Detta kan hjälpa för de som lider av migrän

Motion, stresshantering, ev. via kognitiv beteendeterapi, regelbundna sovvanor och att undvika utlösande faktorer. Behandling även i form av avslappningstekniker (muskelavslappning, ev. inkl. biofeedback, meditation.

Våra terapeuter har god kunskap inom detta och kan hjälpa dig lindra symptom genom behandling och samtal.

Migräntabletter eller nässpray för att “häva” anfallet.

Man bör även se över riskfaktorer som (rökning, diabetes, blodtryck, fysisk inaktivitet, BMI, lipider). Då man sett att migrän med aura har ökad risk för kardiovaskulär sjukdom. Anser vi att det är såpass kraftig migrän, rekommenderar vi alltid vidare till annan vårdgivare.

Rekommenderade behandlingar

Osteopatisk behandling

Medicinsk massageterapi

KBT-terapi