Naprapat Göteborg

Vad är Naprapti?
Naprapati är som Osteopatin en manuell medicin där främsta redskapet är terapeutens händer. Naprapaten behandlar olika typer av besvär i rörelseapparaten. Napraptin kommer från USA och introducerades i Sverige på 1960-talet. Ordet Naprapati betyder “att korrigera orsak till lidande”.

Vad gör en Naprapat?
En naprapat undersöker, diagnostiserar, behandlar, förebygger, rehabiliterar besvär i rörelseapparaten. Naprapaten använder främst sina händer som verktyg och vanliga tekniker de använder är manipulation, mobilisering, stretch och massage.

Vad behandlar en Naprapat?
Naprapaten arbetar med olika smärttillstånd och nedsatt funktion i rörelseapparaten. Naprapaten behandlar klienter i olika åldrar, i olika aktivitetsnivåer, akuta, subakuta och långvariga besvär. Exempel på vad en naprapat behandlar är: nackbesvär, olika typer av huvudvärk, axelbesvär, ryggskott, ländryggsmärta och liknande.

Vad är skillnaden mellan en Naprapat och Osteopat?
Det finns lika många likheter som skillnader mellan de olika manuella terapierna. Det finns Naprapater som jobbar väldigt olika men även väldigt likt, och detsamma gäller Osteopater. Sen har du även Osteopater och Naprapater som jobbar i stort sett identiskt eller är varandras totala motsatser. Det viktigast är att du litar på terapeuten du går till. Rekommendationer är alltid bra att lyssna på.

Läs mer om Naprapati.

Källa: Naprapathögskolan, Naprapatförbundet (2020-11-11)