Långvarig smärta är komplext och multifaktoriell. Vår smärtupplevelse påverkas av både biologiska, psykologiska såväl som sociala faktorer.

Vad är tjänsten Smärthantering?

Tjänsten Smärthantering hos Clara är individanpassad och utifrån en biopsykosocial modell. Tillsammans utforskar vi vad för typ av träning som funkar för dig och ser även över andra områden inom din livsstil som kan påverka. Det här är en dynamisk process utan några färdiga mallar eller metoder. Du som människa, med dina förutsättningar, din bakgrund och upplevelser är vad som styr processen framåt.

Mötet och träning sker hos Osteopatlandslaget eller på överenskommen plats utomhus. Kontakta oss för mer information. clara@osteopatlandslaget.se